ಟ್ಯಾಗ್

ಹೊನ್ನು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನವಿಶೇಷ

ಹೊನ್ನು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನವಿಶೇಷ 

ಹೊನ್ನು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ರತ್ನವಿಶೇಷ

ಕ್ರಿಸೊಪ್ರೇಸ್ ಕ್ರಿಸೊಪ್ರೇಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ. ಕ್ರಿಸೊಪ್ರೇಸ್ ಕ್ಯಾಬೊಕಾನ್ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಉಂಗುರ, ಹಾರ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಮಣಿಗಳು, ಕಂಕಣ, ಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಸಿರು ಅಗೇಟ್ ಕ್ರಿಸೊಪ್ರೇಸ್, ಸಹ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!