ಟ್ಯಾಗ್

ಹಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣು

ನೀಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣು  

ಹಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣು

ಹಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ನೀಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥ. ಗಾ dark ನೀಲಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ರತ್ನದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೈಕ್ರೊಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ. ಇದು ಖನಿಜವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!