ಟ್ಯಾಗ್

ಹಸಿರು

ವರ್ಡೆಲೈಟ್ 

ವರ್ಡೆಲೈಟ್

ವರ್ಡೆಲೈಟ್ ವರ್ಡೆಲೈಟ್ ರತ್ನವು ಹಸಿರು ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು, ಹಾರ, ಕಂಕಣ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ನಂತೆ ವರ್ಡೆಲೈಟ್ ರತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ....
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಹಸಿರು ನೀಲಮಣಿ  

ಹಸಿರು ನೀಲಮಣಿ

ಗ್ರೀನ್ ನೀಲಮಣಿ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ ಶೇರ್‌ಟ್ವೀಟ್‌ಪಿನ್‌ಶೇರ್‌ಶೇರ್‌ನ ಪೈಲಿನ್‌ನಿಂದ
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!