ಟ್ಯಾಗ್

ಫೈರ್

ಫೈರ್ ಓಪಲ್  

ಫೈರ್ ಓಪಲ್

ಫೈರ್ ಓಪಲ್ ಫೈರ್ ಓಪಲ್ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು, ಹಾರ, ಕಂಕಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಬೆಂಕಿಯ ಓಪಲ್ ಕಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ಫೈರ್ ಅಗೇಟ್ 

ಫೈರ್ ಸಾರ್ಡ್

ಫೈರ್ ಅಗೇಟ್ ಫೈರ್ ಅಗೇಟ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಾಲ್ಸೆಡೋನಿ, ಇದು ಅರೆ-ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲು, ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!