ಟ್ಯಾಗ್

ಬಾಕ್ಸೈಟ್

ಬಾಕ್ಸೈಟ್

ಬಾಕ್ಸೈಟ್

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ....
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!