ಟ್ಯಾಗ್

ಗಾಜು ತುಂಬಿದೆ

ಗಾಜು ತುಂಬಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ  

ಗಾಜು ತುಂಬಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ

ಗಾಜಿನ ತುಂಬಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯದೊಳಗಿನ ಮುರಿತಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸೀಸದ ಗಾಜಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!