ಟ್ಯಾಗ್

ಕೊಯಿ ಮೀನು

ಕೊಯಿ ಮೀನು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ  

ಕೊಯಿ ಮೀನು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ

ಕೊಯಿ ಮೀನು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಕೊಯಿ ಮೀನು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲು. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವು ಹೆಮಟೈಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಬಣ್ಣ ...
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
ದೋಷ: ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ !!